×
 

Vanliga frågor

Funderar du över något? Nedan hittar du svar på vanliga frågor elever brukar fundera över. Hoppas du hittar svaret på din fråga!

 • Sjölins Vasastan har just nu i ettan två samklasser, två naturklasser och fyra ekonomiklasser.

 • Sjölins Vasastan är en fristående skola som ägs av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag. Totalt driver AcadeMedia drygt 140 gymnasieskolor i Sverige. Vad är en friskola? En friskola drivs av en annan ägare än en kommun eller ett landsting. Alla AcadeMedias friskolor är helt kostnadsfria. Alla har möjlighet att söka till en friskola, oavsett var man är folkbokförd. Ansökan och antagning av elever sker på samma sätt som på en kommunal skola. Friskolan har samma rättigheter och skyldigheter som andra skolor, vilket till exempel innebär att de, bland annat, följer skollagen när det gäller betygssättning.

 • Vårt mål är att du ska nå långt bortom dina egna förväntningar och växa som person under din tid hos oss. Bra arbetsmetoder är en del, men minst lika viktigt är det att du känner dig sedd och respekterad varje dag. Därför har vi satsar vi på lugna arbetsmiljöer, en väl fungerande elevhälsa och skolpersonal som är tillgängliga för eleverna även efter lektionstid.

 • Skolan startade 2017.

 • Det går ca 550 elever på skolan.

 • Skolan ligger numera i de nyrenoverade lokalerna på Campus Vasastan, Karlbergsvägen 77!

 • Elevhälsan består av en skolkurator, skolsköterska, specialpedagog, studie-och yrkesvägledare samt vid tillfällen även skolpsykolog och skolläkare. Vid behov av särskilt stöd ges detta i samband med att en åtgärdsplan upprättas. Det som är mest vanligt på skolan är dock extra anpassningar i ordinarie undervisning, där elevhälsan på skolan stöttar varje lärare och hjälper till att hitta upplägg som fungerar för alla på en individuell nivå.

 • Ja, skolan erbjuder läxhjälp i form av obligatorisk studietid med handledning, samt under avsatt tid i schemat med frivillig handledningstid. Lärarna finns tillgängliga på alla dessa pass.

 • På Sjölins Vasastan erbjuder vi Spanska, Franska och Tyska som moderna språk.

 • På Sjölins Vasastan har vi idrott vid station Alvik, några minuter med tunnelbanan från Sveavägen och Hötorget. Idrottshallen är väl tilltagen och har ordentligt med omklädningsrum. Hos oss har eleverna idrott i åk 1 och 2, och så länge man har idrott på schemat så får alla elever ut ett SL-kort oavsett var man bor (även de som närmre till skolan än 6 km). Detta för att alla ska kunna åka till och från idrottshallen.

 • De flesta lektioner startar mellan 8.30 och 9.00 och skoldagen är slut mellan 14 och 16. Men det kan såklart variera beroende på vilka kurser man läser.

 • Bor du i Stockholm får du busskort om du har mer än 6 KM till skolan.

 • På Campus Vasastan finns det en gemensam matsal med eget skolkök där lunchen serveras varje dag.

 • Hos oss får du en personlig bärbar dator av märket Chromebook. Vi jobbar med Google Suite for Education i vår undervisning.

 • Förutom behörighetskraven finns inga lägsta krav på poäng för programmen, utan det beror på vilka andra som söker det året. På en utbildning med t.ex. 30 platser kommer de 30 med högst poäng in. Medelpoäng är medelvärdet av meritpoängen de 30 har. Antagningsgräns är den lägsta poäng någon kom in på det året.

 • Naturprogrammet med inriktningen Naturvetenskap hade år 2022 en medelpoäng på 305 och en antagningsgräns på 295 poäng.

  Naturprogrammet med inriktningen Naturvetenskap och Samhälle hade år 2022 en medelpoäng på 307.5 och en antagningsgräns på 295 poäng.

  Naturprogrammet med inriktningen Naturvetenskap hade år 2021 en medianpoäng på 307.5 och en antagningsgräns 295 poäng.

  Naturprogrammet med inriktningen Naturvetenskap och Samhälle hade år 2021 en medianpoäng på 310 och en antagningsgräns 292.5 poäng.

  Kom ihåg att meritpoängen kan ändras från år till år beroende på hur många som söker programmet och vad för betyg de har!

 • Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Samhällsvetenskap hade år 2022 en medelpoäng på 292.5 och en antagningsgräns på 285 poäng.

  Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap hade år 2022 en medelpoäng på 297.5 och en antagningsgräns på 282.5 poäng.

  Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Samhällsvetenskap hade år 2021 en medianpoäng på 287.5 och en antagningsgräns 282.5 poäng.

  Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap hade år 2021 en medianpoäng på 290 och en antagningsgräns 280 poäng.

  Kom ihåg att meritvärdet kan ändras från år till år beroende på hur många som söker programmet och vad för betyg de har!

 • Ekonomiprogrammet med inriktning Ekonomi hade år 2022 en medelpoäng på 295 och en antagningsgräns på 282.5 poäng.

  Ekonomiprogrammet med inriktning Juridik hade år 2022 en medelpoäng på 290 och en antagningsgräns på 280 poäng.

  Ekonomiprogrammet med inriktning Ekonomi hade år 2021 en medianpoäng på 285 och en antagningsgräns 277.5 poäng.

  Ekonomiprogrammet med inriktning Juridik hade år 2021 en medianpoäng på 292.5 och en antagningsgräns 280 poäng.

  Kom ihåg att meritvärdet kan ändras från år till år beroende på hur många som söker programmet och vad för betyg de har!

Funderar du över något annat?