×
 

Hoppa till innehållet

Om Sjölins Gymnasium Vasastan

Sjölins Vasastan är beläget på Campus Vasastan i moderna och klimatsmarta lokaler. Vårt fokus ligger på nära relationer mellan elever och lärare för en trygg och framgångsrik gymnasietid. Vi kopplar klassrumskunskap till verkligheten och erbjuder en minnesvärd tid med vänner för livet och goda förberedelser för vidare studier.

Tre elever sitter runt ett bord på Campus Vasastan

Det här är Sjölins Vasastan

 • Case

  På Sjölins jobbar du i case – en metod som kopplar ihop det du lär dig i klassrummet med det som händer i samhället. Här arbetar vi över ämnesgränserna och med hjälp av världen utanför skolan. Du får undersöka en ­situation eller händelse ur flera perspektiv, lära dig att jobba i grupp, ta ansvar och tänka kritiskt – något som ger dig den bästa grunden för framtida studier.

  Lärare undervisar framme vid tavlan i ett klassrum.
 • Campus Vasastan

  I nybyggda Campus Vasastan ligger Sjölins gymnasium Vasastan. Campuset är centralt beläget på Karlbergsvägen 77 och är ett modernt och klimatsmart gymnasiecampus. Vi har helt egna lokaler och delar gemensamma utrymmen med två andra skolor, exempelvis gemensam matsal, elevcafé, bibliotek samt en takterrass.

  Elever sitter runt ett bord på Campus Vasastan
 • Studiero och trygghet

  Goda förutsättningar för lärande kräver utrymme för reflektion och hjälp till fokus. Därför satsar vi på studiero och att varje elev ska känna sig trygg i sin vardag. Till exempel ligger lärarnas arbetsplatser i direkt anslutning till elevernas arbetsytor vilket skapar en lugn miljö med mycken vuxennärvaro och nära till handledning och stöd.

   

  Elever i ett klassrum

Vanliga frågor om Sjölins Vasastan

 • Sjölins Vasastan har just nu i ettan två samklasser, två naturklasser och fyra ekonomiklasser.

 • Sjölins Vasastan är en fristående skola som ägs av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag. Totalt driver AcadeMedia drygt 140 gymnasieskolor i Sverige. Vad är en friskola? En friskola drivs av en annan ägare än en kommun eller ett landsting. Alla AcadeMedias friskolor är helt kostnadsfria. Alla har möjlighet att söka till en friskola, oavsett var man är folkbokförd. Ansökan och antagning av elever sker på samma sätt som på en kommunal skola. Friskolan har samma rättigheter och skyldigheter som andra skolor, vilket till exempel innebär att de, bland annat, följer skollagen när det gäller betygssättning.

 • Vårt mål är att du ska nå långt över dina egna förväntningar och växa som person under din tid hos oss. Bra arbetsmetoder är en del, men minst lika viktigt är det att du känner dig sedd och respekterad varje dag. Därför har vi satsar vi på lugna arbetsmiljöer, en väl fungerande elevhälsa och skolpersonal som är tillgängliga för eleverna även efter lektionstid.

 • Skolan startade 2017.

 • Det går ca 810 elever på skolan.

 • Skolan ligger numera i de nyrenoverade lokalerna på Campus Vasastan, Karlbergsvägen 77 i Stockholm!

 • Elevhälsan består av en skolkurator, skolsköterska, specialpedagog, studie-och yrkesvägledare samt vid tillfällen även skolpsykolog och skolläkare. Vid behov av särskilt stöd ges detta i samband med att en åtgärdsplan upprättas. Det som är mest vanligt på skolan är dock extra anpassningar i ordinarie undervisning, där elevhälsan på skolan stöttar varje lärare och hjälper till att hitta upplägg som fungerar för alla på en individuell nivå.

 • Ja, skolan erbjuder läxhjälp i form av obligatorisk studietid med handledning, samt under avsatt tid i schemat med frivillig handledningstid. Lärarna finns tillgängliga på alla dessa pass.

 • På Sjölins Vasastan erbjuder vi Spanska, Franska och Tyska som moderna språk.

 • På Sjölins Vasastan har vi idrott vid station Alvik, några minuter med tunnelbanan från Sveavägen och Hötorget. Idrottshallen är väl tilltagen och har ordentligt med omklädningsrum. Hos oss har eleverna idrott i åk 1 och 2, och så länge man har idrott på schemat så får alla elever ut ett SL-kort oavsett var man bor (även de som närmre till skolan än 6 km). Detta för att alla ska kunna åka till och från idrottshallen.

 • De flesta lektioner startar mellan 8.30 och 9.00 och skoldagen är slut mellan 14 och 16. Men det kan såklart variera beroende på vilka kurser man läser.

 • Bor du i Stockholm får du busskort om du har mer än 6 KM till skolan.

 • På Campus Vasastan finns det en gemensam matsal med eget skolkök där lunchen serveras varje dag.

 • Hos oss får du en personlig bärbar dator av märket Chromebook. Vi jobbar med Google Suite for Education i vår undervisning.

 • Förutom behörighetskraven finns inga lägsta krav på poäng för programmen, utan det beror på vilka andra som söker det året. På en utbildning med t.ex. 30 platser kommer de 30 med högst poäng in. Medelpoäng är medelvärdet av meritpoängen de 30 har. Antagningsgräns är den lägsta poäng någon kom in på det året.

 • Naturprogrammet med inriktningen Naturvetenskap hade år 2022 en medelpoäng på 305 och en antagningsgräns på 295 poäng. Naturprogrammet med inriktningen Naturvetenskap och Samhälle hade år 2022 en medelpoäng på 307.5 och en antagningsgräns på 295 poäng. Kom ihåg att meritpoängen kan ändras från år till år beroende på hur många som söker programmet och vad för betyg de har!

 • Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Samhällsvetenskap hade år 2022 en medelpoäng på 292.5 och en antagningsgräns på 285 poäng. Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap hade år 2022 en medelpoäng på 297.5 och en antagningsgräns på 282.5 poäng. Kom ihåg att meritvärdet kan ändras från år till år beroende på hur många som söker programmet och vad för betyg de har!

 • Ekonomiprogrammet med inriktning Ekonomi hade år 2022 en medelpoäng på 295 och en antagningsgräns på 282.5 poäng. Ekonomiprogrammet med inriktning Juridik hade år 2022 en medelpoäng på 290 och en antagningsgräns på 280 poäng. Kom ihåg att meritvärdet kan ändras från år till år beroende på hur många som söker programmet och vad för betyg de har!

Rektorn har ordet

Hösten 2022 flyttade vi in till Campus Vasastan! Vi har en mycket god stämning och gemenskap på skolan, hos oss finns en närhet mellan elever och mellan elever och lärare. Vi utgår från ett relationsbyggande perspektiv, där förtroende och trygghet ska prägla din tid på gymnasiet. Med detta som utgångspunkt skapas förutsättningar för att alla elever ska kunna nå sin fulla potential och kunna se tillbaka på sin tid på gymnasiet med värme.

Vi strävar efter att ge klassrumskunskapen en förankring i verkligheten så att du ser sammanhangen i det som sker och vilka konsekvenser det får för samhället. Hos oss får du en oförglömlig gymnasietid, vänner för livet och förberedelser inför fortsatta studier.

Välkommen till Sjölins Vasastan!

Christian Lagström, rektor Sjölins Vasastan

Personporträtt

Elevkår

På Sjölins förstår vi att gymnasiet är mycket mer än bara de ämnen du studerar i klassrummet. Det handlar också om att bygga vänskapsrelationer och delta i spännande aktiviteter utanför skolans gränser, något som skapar en stark och sammanhållen gemenskap. Det är här våra engagerade elevkårer kommer in i bilden.

Tre lever vid ett bord på Campus Vasastan

Våra gymnasieprogram

Alla våra gymnasieprogram på Sjölins är högskoleförberedande och ger dig en tydlig koppling till samhället genom case-arbete.