×
 

Ledning

Administration

Elevhälsa

Arbetslag EKO

Arbetslag EKJUR

Arbetslag SAM

Arbetslag NAT

Övrig personal

Synpunkter på verksamheten

Vårt mål är att erbjuda en hög och god kvalitet. Därför är det viktigt att vi får information om eventuella brister, så att vi i dialog med dig kan förbättra och utveckla verksamheten.