×
 

Våra kvalitetsresultat

Sjölins gymnasiums systematiska kvalitetsarbete är viktigt för att våra elever ska utvecklas och nå målen. Därför mäter vi årligen elevernas formella studieresultat, elever och föräldrars upplevelse av skolan, de anställdas bild av arbetsplatsen samt vart våra elever tar vägen efter sina gymnasiestudier.

Betygsresultat

För att underlätta elever och vårdnadshavares skolval, krävs transparens och tydlig information för varje skola. Nedan finns de senaste tillgängliga resultaten för Sjölins skolor, inklusive examensandel och genomsnittlig betygspoäng för avgångselever.

Andel elever med examen

En gymnasieexamen är ett samlat begrepp för två olika examina med olika krav, där målet för eleverna på yrkesprogrammen är en yrkesexamen, medan det för eleverna på högskoleförberedande program är en högskoleförberedande examen.

Andelen elever med examen är en indikator på andelen elever som har uppfyllt examenskraven efter att ha fullföljt sin utbildning under det aktuella läsåret. Till de elever som räknas som fullföljda ingår de som har mottagit ett avgångsbetyg (antingen studiebevis eller gymnasieexamen) motsvarande minst 2500 poäng.

Kvalitetsrapporter

För att underlätta elever och vårdnadshavares skolval, krävs transparens och tydlig information för varje skola. Nedan finns de senaste tillgängliga resultaten för Sjölins skolor, inklusive examensandel och genomsnittlig betygspoäng för avgångselever.

Genomsnittlig betygspoäng

Den genomsnittliga betygspoängen mäts på samtliga avgångselever (d.v.s. elever som antingen har erhållit gymnasieexamen eller ett studiebevis med omfattningen minst 2500 poäng) och beräknas på betygen i de kurser som ingår i den ordinarie studieplanen för ett fullständigt program (med undantag för gymnasiearbetet eftersom betyget endast kan vara F eller E). Betyg i utökade kurser påverkar inte den genomsnittliga betygspoängen.

Varje kursbetyg poängsätts enligt E=10, D=12.5, C=15, B=17.5 och A=20, multipliceras med kursernas omfattning i kurspoäng och divideras sedan med 2400. Det möjliga maxvärdet är 20.0.

Har du frågor?

Sjölins gymnasiums systematiska kvalitetsarbete är viktigt för att våra elever ska utvecklas och nå målen. Därför mäter vi årligen elevernas formella studieresultat, elever och föräldrars upplevelse av skolan, de anställdas bild av arbetsplatsen samt vart våra elever tar vägen efter sina gymnasiestudier.