×
 

Hoppa till innehållet

Om vårt kvalitetsarbete

Sjölins Gymnasium fokuserar på hög kvalitet i all verksamhet och strävar ständigt efter förbättring av upplevd kvalitet, värdegrundsresultat och kunskapsresultat.

Trygghet och kvalitet

Vår pedagogiska modell är i huvudsak idéstyrd. Den bygger i första hand på synsätt och värderingar men det finns även ett gemensamt ramverk. Ramverkets syfte är att skapa praktiska förutsättningar för kvalitetsarbete och utbyte mellan skolorna, t.ex. genom att vi arbetar i arbetslag, har gemensamma utvärderings- och förberedelsedagar för lärarna på alla skolor, att alla elever har en mentor som ansvarar för elevens individuella utvecklingsplan, mentor och mentorsgrupp träffas flera gånger i veckan för en nära dialog och social trygghet.

Ramverket består av beprövade och framgångsrika metoder och strukturer, alla våra skolor strävar t.ex. efter att arbeta med relativt långa arbetspass, schemat och studieorganisationen är optimerad för att kunna arbeta ämnesintegrerat och med erfarenhetsbaserat lärande.

Lärare hjälper två elever i ett klassrum

Vill du veta mer om vårt kvalitetsarbete?

 • Kontakta oss

  Har du frågor om vårt kvalitetsarbete eller annat kan du alltid fråga oss om det. Kontakta oss gärna!

  Fyra elever sitter i en trappa i Campus Vasastan..
 • Våra kvalitetsresultat

  Läs gärna skolornas kvalitetsrapporter som bygger på analys av resultaten från våra årliga elev- och medarbetarundersökningar.

  Flera elever sitter i ett klassrum.
 • Synpunkter på verksamheten

  Vi är alltid intresserade av att få återkoppling på det som fungerar bra, och mindre bra. Klicka dig vidare för att läsa mer!

  Fyra elever utanför Campus Vasastan.