×
 

Lärare undervisar elever i ett klassrum om case-metodiken.

Casearbete på Sjölins Gymnasium

På Sjölins jobbar du i case – en metod skapad på Harvard Business School i USA, som kopplar ihop det du lär dig i klassrummet med det som händer i samhället. Du får undersöka en situation eller händelse ur flera perspektiv, lära dig att jobba i grupp, ta ansvar och tänka kritiskt – något som ger dig den bästa grunden för framtida studier och arbetslivet.

Sjölins case - så fungerar det

 • Caseuppstart och frågeställning

  I det första steget presenteras den situation, händelse eller frågeställning som caset handlar om. Caseuppstarten ska väcka intresse för det caset handlar om, samla era tankar, och åsikter kring frågan. Det är nu ni tillsammans formulerar de frågor som caset handlar om och som ni ska finna svaren på.

  Lärare och elever i ett klassrum.
 • Utforska och undersöka en situation eller händelse

  I det andra steget kommer ni under 6-8 veckor leta efter svaren på frågorna under lektioner, studiebesök och workshops. Dina lärare finns med under hela processen, genom undervisning, som coacher och bollplank. Du får flera chanser att både utveckla och visa dina kunskaper på olika sätt.

  Tre elever sitter i Campus Vasastan med en iPad.
 • Caseavslut och sammanfattning

  I slutet av caset är det dags att samla tankarna kring vad vi har lärt oss. Vilka olika möjliga svar har vi fått? Vilka frågor finns kvar? Summeringen kan vara i form av en diskussion, en film eller en utställning. Det finns även utrymme för att utvärdera caset.

  Elever i ett klassrum som räcker upp handen.

Exempel på case Marknadsföringens spelregler

Ämnen som kombineras under caset
Företagsekonomi och engelska.

Caseuppstart
Vi tittar på lyckade och misslyckade reklamkampanjer. Vad funkar? Vad funkar inte? Och varför?

Under caset
Vi utgår från amerikanska exempel och för vår research använder vi engelskspråkigt källmaterial. Vi gör även en marknadsundersökning, lär oss om marknadsföringens retorik och Cialdinis principer för marknadsföring. Vi funderar på vart vi riktar vår uppmärksamhet och varför? Hur når man egentligen genom ”bruset”?

Caseavslut
Eleverna pitchar in en reklamkampanj! Uppdraget är att sälja in en omodern vara till en ung publik.

Lärare förklarar en uppgift för två elever.

Här finns vi

Sjölins Gymnasium har totalt fem skolor i Malmö, Göteborg och Stockholm. Välj din skola nedan!