×
 

En del av AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 18 870 medarbetare på våra drygt 700 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling.

Alla 188 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt får de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.

Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget.

Du hittar mer information på AcadeMedias hemsida.

Vill du veta mer om vårt kvalitetsarbete?

  • Våra kvalitetsresultat

    Läs gärna skolornas kvalitetsrapporter som bygger på analys av resultaten från våra årliga elev- och medarbetarundersökningar.

  • Vårt kvalitetsarbete

    Vi strävar ständigt efter att förbättra våra resultat oavsett om det gäller den upplevda kvaliteten och värdegrundsresultaten eller kunskapsresultaten.

  • Synpunkter på verksamheten

    Vi är alltid intresserade av att få återkoppling på det som fungerar bra, och mindre bra. Klicka dig vidare för att läsa mer!