Lärare undervisar framme vid tavlan i ett klassrum.

Sjölins samarbetar med professor på Harvard

Sjölins gymnasium fördjupar sitt samarbete med Alexandra Sedlovskaya, professor på Harvard, genom en serie workshops för skolornas lärare. Samarbetet är en fortsättning på ett flerårigt projekt för att utveckla den casemetodik som skolorna inom Sjölins arbetar med.

Sjölins gymnasium har över 20 års erfarenhet av case, en metodik där undervisningen kombinerar det eleverna lär sig i klassrummet med det som sker i samhället. Metodiken har sina rötter i Boston, USA, där de verkliga experterna finns på det anrika universitetet Harvard Business School. Detta läsår fördjupar skolorna inom Sjölins sitt fleråriga samarbete med professor Alexandra Sedlovskaya från det framstående universitetet.

Ingrid Crabo är rektor för Sjölins gymnasium i Nacka och deltar i projektet tillsammans med skolans pedagoger.

– Vi får mycket inspiration från Harvards framgångsrika arbete med case, i år har vi tre workshops per skola med Alexandra. Hon utmanar vårt sätt att tänka, hur man startar och genomför en lektion så att den leder mot lärandemålen och hur man skapar ett tryggt och inkluderande klassrum, säger Ingrid Crabo.

Skolutveckling med elevperspektiv

Casemetodiken handlar om att kunskap byggs tillsammans. Målsättningen är att eleverna ska tränas i och lära sig att jobba i grupp, ta ansvar samt tänka kritiskt och fritt – något Sjölins menar ger den bästa grunden för framtida studier.

– Våra elever anger i skolornas egna utvärderingar att de känner sig väl förberedda när de läser vidare efter gymnasiet. Det ser vi som ett gott betyg till både casemetodiken och till våra skolor, säger Jimmy Rosengren, skolchef Sjölins gymnasium.

Positiv respons från skolornas lärare

Undervisningen på Sjölins är ämnesövergripande, verklighetsbaserad och bygger på dialog och resonemang. En av hörnstenarna i Harvards och Sjölins casemetodik är att många olika perspektiv ska höras i klassrummet för att bidra till allas lärande.

– Det är inspirerande att få fördjupa och befästa vår metodik genom att diskutera med en professor på Harvard, som själv arbetar med att utveckla och utbilda Harvards caselärare. Alla lärare får här möjlighet att bidra till att utveckla vår casemetodik, säger Ted Öjerdal, lärare på Sjölins i Nacka.

Utvecklingsarbete över flera år

Sjölins har även arrangerat en utbildning för all personal via Karolinska Institutet, som också använder casemetodik inspirerad av Harvard. En studieresa till Boston under 2019 mynnade  ut i samarbetet med professor Alexandra Sedlovskaya.

– Det betyder mycket att vi har haft en kontinuitet i vår caseutveckling, som nu pågått under flera år. Denna stora satsning gör att vi ligger i framkant pedagogiskt med ett unikt sätt att lägga upp vår undervisning, säger Ingrid Crabo.

Skolornas workshops sker detta läsår via Zoom. När pandemin ger vika ska professor Alexandra Sedlovskaya komma till Sverige för att träffa samtliga lärare från Sjölins fyra gymnasieskolor.

För mer information om Sjölins samarbete och utvecklingsarbete med casemetodik, kontakta gärna skolchef Jimmy Rosengren eller rektor Ingrid Crabo.

Källa: AcadeMedia

Nyheter

Se alla nyheter