×
 

Elevhälsa

Elevhälsans främsta uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Personal med olika kompetenser arbetar tillsammans för att nå detta mål.

I skolans elevhälsoteam finns specialpedagog, speciallärare, kurator, skolsköterska samt skolpsykolog. Vår skolläkare ingår i vårt utvidgade elevhälsoteam och finns på skolan när behov finns. Elevhälsoteamet träffas regelbundet för att identifiera utvecklingsområden, behov och insatser i syfte att skapa så goda förutsättningar som möjligt för elevernas lärande.

Elevhälsoteamets insatser sker på organisations-, grupp- och individnivå. Det kan till exempel handla om att se över hur stödinsatser ska organiseras, handleda personal eller att ge riktat stöd till elever, enskilt eller i grupp. Det riktade stödet sker i nära samverkan med mentor och undervisande lärare.

Kontakta elevhälsoteamet

Har du frågor

Har du fler frågor om vår verksamhet eller behöver komma i kontakt med oss?