×
 

Vanliga frågor

Funderar du över något? Nedan hittar du svar på vanliga frågor elever brukar fundera över. Hoppas du hittar svaret på din fråga!

 • Sjölins Malmö är en fristående skola som ägs av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag. Totalt driver AcadeMedia drygt 140 gymnasieskolor i Sverige. VAD ÄR EN FRISKOLA? En friskola drivs av en annan ägare än en kommun eller ett landsting. Alla AcadeMedias friskolor är helt KOSTNADSFRIA. Alla har möjlighet att söka till en friskola, oavsett var man är folkbokförd. Ansökan och antagning av elever sker på samma sätt som på en kommunal skola. Friskolan har samma rättigheter och skyldigheter som andra skolor, vilket till exempel innebär att de, bland annat, följer skollagen när det gäller betygssättning.

 • Från hösten 2023 ligger skolan på Västra Varvsgatan 22 i Malmö. 

 • Förutom behörighetskraven finns inga lägsta krav på poäng för programmen, utan det beror på vilka andra som söker det året. På en utbildning med t.ex. 30 platser kommer de 30 med högst poäng in. MEDELPOÄNGEN är medelvärdet av meritpoängen de 30 har. ANTAGNINGSGRÄNS är den lägsta poäng någon kom in på det året.

 • Naturprogrammet hade år 2022 en medelpoäng på 282, och en antagningsgräns på 250.

  Kom ihåg att meritpoängen kan ändras från år till år beroende på hur många som söker programmet och vad för betyg de har!

 • Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning SAMHÄLLSVETENSKAP har år 2022 en medelpoäng på 251, och en antagningsgräns på 237.5.

  Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning BETEENDEVETENSKAP har år 2022 en medelpoäng på 272, och en antagningsgräns på 247.5.

  Kom ihåg att meritvärdet kan ändras från år till år beroende på hur många som söker programmet och vad för betyg de har!

 • Ekonomiprogrammet med inriktning EKONOMI hade år 2022 en medelpoäng på 288 och en antagningsgräns på 262.5 poäng.

  Ekonomiprogrammet med inriktning JURIDIK hade år 2022 en medelpoäng på 280 och en antagningsgräns på 260 poäng.

  Kom ihåg att meritvärdet kan ändras från år till år beroende på hur många som söker programmet och vad för betyg de har!

Funderar du över något annat?