×
 

Hoppa till innehållet

Vanliga frågor

Funderar du över något? Nedan hittar du svar på vanliga frågor elever brukar fundera över. Hoppas du hittar svaret på din fråga!

 • Case är en metod som kopplar ihop det du lär dig i klassrummet med det som händer i samhället. Här utgår vi från verkligheten, arbetar över ämnesgränserna och med hjälp av världen utanför skolan. Du kommer lära dig att jobba i grupp, ta ansvar, tänka kritiskt och fritt – något som ger dig den bästa grunden för framtida studier.

 • Du hittar information om våra öppna hus på den här sidan.

 • Ja, vi har ett elevhälsoteam som består av skolsköterska, kurator och specialpedagog.

 • Ja skolan har en elevkår.

 • Vi har handledningstillfälle för alla ämnen en gång per vecka på skolan.

 • Spanska, Danska, Tyska och Franska.

 • Sjölins Malmö har idrott på Kockums Fritid.

 • Du får busskort av Malmö Stad!

 • Ja skolan har en matsal.

 • Eleverna får låna en Chromebook.

 • Sjölins Malmö startade HT 2022!

 • Vi är en nystartad skola och har än så länge bara elever i år 1 och 2, totalt ca 200 elever.

 • För att vara behörig till gymnasiet måste du ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matte. Om du vill läsa ett HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE program måste du ha godkänt i ytterligare 9 ämnen, alltså totalt 12 ämnen. För EKONOMIPROGRAMMET och SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET ska 4 av de 9 övriga godkända ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap.

 • Här kan du se kurserna som ingår i ekonomiprogrammet – INRIKTNING EKONOMI. Här kan du se kurserna som ingår i ekonomiprogrammet – INRIKTNING JURIDIK. Här kan du se kurserna som ingår i naturvetenskapsprogrammet – INRIKTNING NATURVETENSKAP. Här kan du se kurserna som ingår i samhällsvetenskapsprogrammet – INRIKTNING SAMHÄLLE. Här kan du se kurserna som ingår i samhällsvetenskapsprogrammet – INRIKTNING BETEENDEVETENSKAP.

 • Ekonomiprogrammet har inriktningarna EKONOMI och JURIDIK. Naturvetenskapsprogrammet har inriktningarna NATURVETENSKAP. Samhällsvetenskapsprogrammet har inriktningarna SAMHÄLLSVETENSKAP och BETEENDEVETENSKAP.

 • På Sjölins Malmö finns dessa program: – Ekonomiprogrammet – Naturvetenskapsprogrammet – Samhällsvetenskapsprogrammet Du kan läsa mer om programmen här.

 • Du kan anmäla dig genom att fylla i detta formuläret. 

 • Det brukar vara rektor och/eller studievägledaren som har hand om byte av gymnasium. Kontaktuppgifter för Sjölins Malmö är: REKTOR: Therese Rosell therese.rosell@sjolinsgymnasium.se 076-1078623 STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE: Marie Yngbrant marie.yngbrant@academedia.se 076-1012951

 • Om du saknar inloggningsuppgifter till Schoolsoft kan du kontakta skolans administratör, Caroline.Hayes@sjolinsgymnasium.se

 • Det brukar vara rektor och/eller studievägledaren som har hand om byte av gymnasium. Kontaktuppgifter för Sjölins Malmö är: Rektor: Therese.Rosell@sjolinsgymnasium.se Bitr rektor: Cecilia.Eriksson@sjolinsgymnasium.se SYV: marie.yngbrant@academedia.se.

 • Sjölins Malmö är en fristående skola som ägs av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag. Totalt driver AcadeMedia drygt 140 gymnasieskolor i Sverige. VAD ÄR EN FRISKOLA? En friskola drivs av en annan ägare än en kommun eller ett landsting. Alla AcadeMedias friskolor är helt KOSTNADSFRIA. Alla har möjlighet att söka till en friskola, oavsett var man är folkbokförd. Ansökan och antagning av elever sker på samma sätt som på en kommunal skola. Friskolan har samma rättigheter och skyldigheter som andra skolor, vilket till exempel innebär att de, bland annat, följer skollagen när det gäller betygssättning.

 • Från hösten 2023 ligger skolan på Västra Varvsgatan 22 i Malmö. 

 • Förutom behörighetskraven finns inga lägsta krav på poäng för programmen, utan det beror på vilka andra som söker det året. På en utbildning med t.ex. 30 platser kommer de 30 med högst poäng in. MEDELPOÄNGEN är medelvärdet av meritpoängen de 30 har. ANTAGNINGSGRÄNS är den lägsta poäng någon kom in på det året.

Funderar du över något annat?