×
 

Hoppa till innehållet

Anmäl dig här!

Under en prova-på-dag får du gå på lektioner, träffa elever och lärare. Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar skolan dig med mer information!

Välj program
När börjar du gymnasiet?

När du eller dina föräldrar skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus/annan skolvisning, önskar information eller marknadsföring om våra skolor, behöver samtycke lämnas. Samtycke är frivilligt och avges när anmälan eller önskemålet skickas in. Sjölins Gymnasium är personuppgiftsansvarig på den skola som du har anmält intresse till. Skolan är en del av AcadeMedia-koncernen.

De personuppgifter vi behandlar är namn, e-postadress och telefonnummer för samtliga kontakter med dig samt programval och år för tänkt studiestart för information och marknadsföring. Vissa utskick innehåller spårningspixlar så vi kan se antal öppnade brev.

Uppgifterna delas med anställda inom skoladministration och kommunikation på de skolor du visat intresse för. Syftena är att administrera besök, skicka marknadsföring, andra meddelanden och påminnelser. Vi kan även komma att dela uppgifter till kommunikatörer på bolag inom koncernen för marknadsföring av liknande utbildningar. Vidare lämnar vi information till myndigheter om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

De rättsliga grunderna är samtycke för administration av skolbesök och svar på allmänna frågor samt berättigat intresse för den marknadsföring som inte följer av samtycke. Reklam för liknande utbildningar anser vi motiverade i viss omfattning. Utlämnande till myndigheter följer av rättslig förpliktelse. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningstiden för den sökta utbildningen gått ut. Vid tillbakadraget samtycke gallras uppgifterna omgående.

Till tekniskt stöd anlitas personuppgiftsbiträdena AcadeMedia Support AB, Microsoft Ireland Operations Ltd och Infobip Sweden AB. Uppgifterna kan komma att behandlas i Sverige/EU och i de s.k. tredjeländerna USA, Brasilien, Kina, Indien, Vietnam, Malaysia och Ryssland. Överföring till tredjeländerna sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Du kan när du vill dra tillbaka ditt samtycke, invända mot behandlingen, begära registerutdrag, rättelse eller att vi begränsar behandlingen. För att avregistrera dig från digitala reklam- och kommunikationsutskick, följ instruktionerna i det SMS eller e-post som du har fått från oss. Du kan även kontakta skolan för detta på fliken Kontakt i menyn.

Kontakt

Vårt dataskyddsombud kontaktas på dataskydd@academedia.se. Vid klagomål på personuppgiftsbehandlingen skickas det till tillsynsmyndigheten IMY (www.imy.se).

Prova-på-dag

Vad kul att du är intresserad av en prova-på-dag. Genom att besöka skolan och delta på lektioner kommer förhoppningsvis ditt gymnasieval bli lite enklare.

Under ditt besök får du:

  • Gå på lektioner från det programmet du är intresserad av
  • Träffa elever och lärare från skolan
  • Se hur lärarna arbetar med eleverna
  • Äta en klimatsmart lunch i vår matsal

Vill du följa vår vardag på Sjölins Malmö? Eller få en inblick av skolan inför ditt besök? Då kan du följa oss på våra sociala medier:
- Länk till Sjölins Malmös TikTok
- Länk till Sjölins Malmös Instagram

Två elever i ett grupprum i skolans lokaler

Kontakta oss

Adress

Västra Varvsgatan 22
211 15 Malmö

Besök oss

Du vet väl om att du även kan besöka oss på öppet hus? Under ett öppet hus får du möjlighet att träffa lärare och elever, se våra fina lokaler och lära dig mer om casemetodiken. Välkommen att anmäla dig!