Samhällsvetenskaps­programmet på Sjölins Malmö

Fascineras du av människan, hennes drivkraft och kreativitet är Sjölins Gymnasiums samhällsvetenskapliga ditt program. I våra case undersöker vi sambanden mellan bland annat språk, kultur och politik.

Lärare hjälper elever med en uppgift i ett klassrum

Om samhällsvetenskaps­programmet

Samhällsvetenskapsprogrammets röda tråd är kommunikation och dess betydelse genom historien på både individ- och samhällsnivå. Att kunna reflektera, analysera och ge feedback är färdigheter som du har nytta av hela livet. Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig förståelse för makt ur ekonomiska, sociala och politiska perspektiv. Du får en gedigen grund inom samhällsvetenskap, humaniora och ledarskap samtidigt som våra inriktningar ger dig utrymme att fördjupa dig inom det som just du är intresserad av. Samhällsprogrammets röda tråd är kommunikation och dess betydelse genom historien på både individ- och samhällsnivå. Att kunna reflektera, analysera och ge feedback är färdigheter som du har nytta av hela livet. Programmet ger dig förståelse för makt ur ekonomiska, sociala och politiska perspektiv. Du får en gedigen grund inom samhällsvetenskap, humaniora och ledarskap samtidigt Sjölins Gymnasiums inriktningar ger dig utrymme att fördjupa dig inom det som just du är intresserad av.

Två elever sitter i ett klassrum och diskuterar

Våra inriktningar

På Sjölins Samhällsvetenskapliga program kan du välja inriktningarna samhällsvetenskap eller beteendevetenskap.

 • Beteendevetenskap

  Är du intresserad av hur människor fungerar och hur vårt samhälle är uppbyggt?

  • Program
   • Samhällsvetenskapsprogrammet
  • Inriktning
   • Beteendevetenskap
  Två elever i ett grupprum i skolans lokaler
 • Samhällsvetenskap

  Vill du veta hur vårt samhälle är konstruerat och hur det styrs?

  • Program
   • Samhällsvetenskapsprogrammet
  • Inriktning
   • Samhällsvetenskap
  Elev sitter i ett klasrum med sin dator och kollar in i kameran

Vanliga frågor om Samhällsvetenskapsprogrammet

 • Du som läser Ekonomiprogrammet eller Samhällsvetenskapsprogrammet kan välja mellan följande individuella val:
  Eng 7
  NaK 2b
  Idh 2
  Matmat 3b

  Du som läser Naturvetenskapsprogrammet kan välja mellan följande individuella val:
  Matmat 5
  Eng 7
  Idh 2

  Vi erbjuder även följande morderna språk
  Danska 2 & 5
  Franksa 4
  Spanska 4
  Tyska 4

 • För att vara behörig till gymnasiet måste du ha godkänt i Svenska eller Svenska som andraspråk, Engelska och Matte. Om du vill läsa ett högskoleförberedande program måste du ha godkänt i ytterligare 9 ämnen, alltså totalt 12 ämnen. För Samhällsvetenskapsprogrammet ska 4 av de 9 övriga godkända ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap.

 • Förutom behörighetskraven finns inga lägsta krav på poäng för programmen, utan det beror på vilka andra som söker det året. På en utbildning med t.ex. 30 platser kommer de 30 med högst poäng in. Medelpoäng är medelvärdet av meritpoängen de 30 har. Antagningsgräns är den lägsta poäng någon kom in på det året.

 • Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Samhällsvetenskap har år 2023 en medelpoäng på 232 och en antagningsgräns på 222,5. Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap har år 2023 en medelpoäng på 259 och en antagningsgräns på 232,5. Kom ihåg att meritvärdet kan ändras från år till år beroende på hur många som söker programmet och vad för betyg de har!

Hur räknar jag ut min meritpoäng?

Räkna enkelt ut ditt meritvärde från grundskolan med hjälp av meritvärdesräknaren på Gymnasiekolls hemsida.

Två elever i ett klassrum som läser en bok

Var detta inte något för dig?

Då kanske du är mer intresserad av något av våra andra program!