×
 

Om oss

På Sjölins gymnasium i Malmö kombineras hög lärarnärvaro med den väl beprövade casemetodiken. Våra lärare kommer finnas på plats för att handleda, diskutera och peppa. Casemetodiken visar dig hur ämnena hänger ihop med varandra och med det som händer i samhället idag. Du kommer att utveckla ett kritiskt tänkande och en förmåga att jobba både i grupp och självständigt.

Det här är Sjölins

 • Case

  På Sjölins jobbar du i case – en metod som kopplar ihop det du lär dig i klassrummet med det som händer i samhället. Här arbetar vi över ämnesgränserna och med hjälp av världen utanför skolan. Du får undersöka en ­situation eller händelse ur flera perspektiv, lära dig att jobba i grupp, ta ansvar och tänka kritiskt – något som ger dig den bästa grunden för framtida studier.

 • Trivsamma lokaler

  Skolan startade hösten 2022 och i sommar flyttar vi till nya fina lokaler i Västra Hamnen, med havet och Malmö City som granne. Skolans nya adress blir Västra Varvsgatan 22. Sjölins gymnasium grundades i Göteborg 2000 och idag finns det totalt fem skolor i Stockholm, Göteborg och i Malmö.

 • Studiero och trygghet

  Goda förutsättningar för lärande kräver utrymme för reflektion och hjälp till fokus. Därför satsar vi på studiero och att varje elev ska känna sig trygg i sin vardag. Till exempel ligger lärarnas arbetsplatser i direkt anslutning till elevernas arbetsytor vilket skapar en lugn miljö med mycken vuxennärvaro och nära till handledning och stöd.

   

Rektorn har ordet

Hur känns det att vara rektor på Sjölins?
– Jag brinner för Sjölins, casemetodiken och allt som skolan står för. När jag fick frågan om att ta mig an rektorsrollen och vara med och starta upp en helt ny gymnasieskola i Malmö, där jag även har familj.

Vad är viktigt för dig som rektor?
– Eleverna! Att de känner att de har möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential och få dem att trivas. Jag tror på hög närvaro, både hos elever och lärare, i tanke och hjärta.
– Det är även viktigt med en god kultur på skolan. Där ingår bl.a. att skapa traditioner och anordna roliga aktiviteter utöver studierna, vilket jag jobbar mycket för att etablera. Vi ska ha roligt tillsammans och känna att skolan är en plats för både studier och gemenskap.

Therese Rosell, rektor Sjölins Malmö

Elevkår

På Sjölins förstår vi att gymnasiet är mycket mer än bara de ämnen du studerar i klassrummet. Det handlar också om att bygga vänskapsrelationer och delta i spännande aktiviteter utanför skolans gränser, något som skapar en stark och sammanhållen gemenskap. Det är här våra engagerade elevkårer kommer in i bilden.

Våra gymnasieprogram

Alla våra gymnasieprogram på Sjölins är högskoleförberedande och ger dig en tydlig koppling till samhället genom case-arbete.