×
 

Hoppa till innehållet

Om Sjölins Gymnasium Malmö

På Sjölins gymnasium i Malmö kombineras hög lärarnärvaro med den väl beprövade casemetodiken. Våra lärare kommer finnas på plats för att handleda, diskutera och peppa. Casemetodiken visar dig hur ämnena hänger ihop med varandra och med det som händer i samhället idag. Du kommer att utveckla ett kritiskt tänkande och en förmåga att jobba både i grupp och självständigt.

Elever runt ett bord som ler in i kameran

Det här är Sjölins

 • Case

  På Sjölins jobbar du i case – en metod som kopplar ihop det du lär dig i klassrummet med det som händer i samhället. Här arbetar vi över ämnesgränserna och med hjälp av världen utanför skolan. Du får undersöka en ­situation eller händelse ur flera perspektiv, lära dig att jobba i grupp, ta ansvar och tänka kritiskt – något som ger dig den bästa grunden för framtida studier.

  Tre elever sitter runt ett bord i ett klassrum tillsammans med en lärare.
 • Trivsamma lokaler

  Skolan startade hösten 2022 och i sommar flyttar vi till nya fina lokaler i Västra Hamnen, med havet och Malmö City som granne. Skolans nya adress blir Västra Varvsgatan 22. Sjölins gymnasium grundades i Göteborg 2000 och idag finns det totalt fem skolor i Stockholm, Göteborg och i Malmö.

  Elever på Sjölins Malmö i skolmatsalen
 • Studiero och trygghet

  Goda förutsättningar för lärande kräver utrymme för reflektion och hjälp till fokus. Därför satsar vi på studiero och att varje elev ska känna sig trygg i sin vardag. Till exempel ligger lärarnas arbetsplatser i direkt anslutning till elevernas arbetsytor vilket skapar en lugn miljö med mycken vuxennärvaro och nära till handledning och stöd.

   

  Två elever i ett klassrum som läser en bok

Vanliga frågor om Sjölins Malmö

 • Case är en metod som kopplar ihop det du lär dig i klassrummet med det som händer i samhället. Här utgår vi från verkligheten, arbetar över ämnesgränserna och med hjälp av världen utanför skolan. Du kommer lära dig att jobba i grupp, ta ansvar, tänka kritiskt och fritt – något som ger dig den bästa grunden för framtida studier.

 • Du hittar information om våra öppna hus på den här sidan.

 • Ja, vi har ett elevhälsoteam som består av skolsköterska, kurator och specialpedagog.

 • Ja skolan har en elevkår.

 • Vi har handledningstillfälle för alla ämnen en gång per vecka på skolan.

 • Spanska, Danska, Tyska och Franska.

 • Sjölins Malmö har idrott på Kockums Fritid.

 • Du får busskort av Malmö Stad!

 • Ja skolan har en matsal.

 • Eleverna får låna en Chromebook.

 • Sjölins Malmö startade HT 2022!

 • Vi är en nystartad skola och har än så länge bara elever i år 1 och 2, totalt ca 200 elever.

 • För att vara behörig till gymnasiet måste du ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matte. Om du vill läsa ett HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE program måste du ha godkänt i ytterligare 9 ämnen, alltså totalt 12 ämnen. För EKONOMIPROGRAMMET och SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET ska 4 av de 9 övriga godkända ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap.

 • Här kan du se kurserna som ingår i ekonomiprogrammet – INRIKTNING EKONOMI. Här kan du se kurserna som ingår i ekonomiprogrammet – INRIKTNING JURIDIK. Här kan du se kurserna som ingår i naturvetenskapsprogrammet – INRIKTNING NATURVETENSKAP. Här kan du se kurserna som ingår i samhällsvetenskapsprogrammet – INRIKTNING SAMHÄLLE. Här kan du se kurserna som ingår i samhällsvetenskapsprogrammet – INRIKTNING BETEENDEVETENSKAP.

 • Ekonomiprogrammet har inriktningarna EKONOMI och JURIDIK. Naturvetenskapsprogrammet har inriktningarna NATURVETENSKAP. Samhällsvetenskapsprogrammet har inriktningarna SAMHÄLLSVETENSKAP och BETEENDEVETENSKAP.

 • På Sjölins Malmö finns dessa program: – Ekonomiprogrammet – Naturvetenskapsprogrammet – Samhällsvetenskapsprogrammet Du kan läsa mer om programmen här.

 • Du kan anmäla dig genom att fylla i detta formuläret. 

 • Det brukar vara rektor och/eller studievägledaren som har hand om byte av gymnasium. Kontaktuppgifter för Sjölins Malmö är: REKTOR: Therese Rosell therese.rosell@sjolinsgymnasium.se 076-1078623 STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE: Marie Yngbrant marie.yngbrant@academedia.se 076-1012951

 • Om du saknar inloggningsuppgifter till Schoolsoft kan du kontakta skolans administratör, Caroline.Hayes@sjolinsgymnasium.se

 • Det brukar vara rektor och/eller studievägledaren som har hand om byte av gymnasium. Kontaktuppgifter för Sjölins Malmö är: Rektor: Therese.Rosell@sjolinsgymnasium.se Bitr rektor: Cecilia.Eriksson@sjolinsgymnasium.se SYV: marie.yngbrant@academedia.se.

 • Sjölins Malmö är en fristående skola som ägs av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag. Totalt driver AcadeMedia drygt 140 gymnasieskolor i Sverige. VAD ÄR EN FRISKOLA? En friskola drivs av en annan ägare än en kommun eller ett landsting. Alla AcadeMedias friskolor är helt KOSTNADSFRIA. Alla har möjlighet att söka till en friskola, oavsett var man är folkbokförd. Ansökan och antagning av elever sker på samma sätt som på en kommunal skola. Friskolan har samma rättigheter och skyldigheter som andra skolor, vilket till exempel innebär att de, bland annat, följer skollagen när det gäller betygssättning.

 • Från hösten 2023 ligger skolan på Västra Varvsgatan 22 i Malmö. 

 • Förutom behörighetskraven finns inga lägsta krav på poäng för programmen, utan det beror på vilka andra som söker det året. På en utbildning med t.ex. 30 platser kommer de 30 med högst poäng in. MEDELPOÄNGEN är medelvärdet av meritpoängen de 30 har. ANTAGNINGSGRÄNS är den lägsta poäng någon kom in på det året.

 • Naturprogrammet hade år 2023 en medelpoäng på 261 och en antagningsgräns på 227,5. Kom ihåg att meritpoängen kan ändras från år till år beroende på hur många som söker programmet och vad för betyg de har!

 • Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Samhällsvetenskap har år 2023 en medelpoäng på 232 och en antagningsgräns på 222,5. Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap har år 2023 en medelpoäng på 259 och en antagningsgräns på 232,5. Kom ihåg att meritvärdet kan ändras från år till år beroende på hur många som söker programmet och vad för betyg de har!

 • Ekonomiprogrammet med inriktning Ekonomi har år 2023 en medelpoäng på 272 och en antagningsgräns på 240 poäng. Ekonomiprogrammet med inriktning Juridik har år 2023 en medelpoäng på 281 och en antagningsgräns på 240 poäng. Kom ihåg att meritvärdet kan ändras från år till år beroende på hur många som söker programmet och vad för betyg de har!

Rektorn har ordet

Hur känns det att vara rektor på Sjölins?
– Jag brinner för Sjölins, casemetodiken och allt som skolan står för. När jag fick frågan om att ta mig an rektorsrollen och vara med och starta upp en helt ny gymnasieskola i Malmö, där jag även har familj.

Vad är viktigt för dig som rektor?
– Eleverna! Att de känner att de har möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential och få dem att trivas. Jag tror på hög närvaro, både hos elever och lärare, i tanke och hjärta.
– Det är även viktigt med en god kultur på skolan. Där ingår bl.a. att skapa traditioner och anordna roliga aktiviteter utöver studierna, vilket jag jobbar mycket för att etablera. Vi ska ha roligt tillsammans och känna att skolan är en plats för både studier och gemenskap.

Therese Rosell, rektor Sjölins Malmö

Personporträtt

Elevkår

På Sjölins förstår vi att gymnasiet är mycket mer än bara de ämnen du studerar i klassrummet. Det handlar också om att bygga vänskapsrelationer och delta i spännande aktiviteter utanför skolans gränser, något som skapar en stark och sammanhållen gemenskap. Det är här våra engagerade elevkårer kommer in i bilden.

Tre elever sitter runt ett bord i skolans gemensamma lokaler

Våra gymnasieprogram

Alla våra gymnasieprogram på Sjölins är högskoleförberedande och ger dig en tydlig koppling till samhället genom case-arbete.