×
 

Hoppa till innehållet

Besök öppet hus!

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan och få påminnelser om våra öppna hus. Under ett öppet hus får du uppleva stämningen på vår skola och lära dig mer om case!

När börjar du gymnasiet?

När du eller dina föräldrar skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus/annan skolvisning, önskar information eller marknadsföring om våra skolor, behöver samtycke lämnas. Samtycke är frivilligt och avges när anmälan eller önskemålet skickas in. Sjölins Gymnasium är personuppgiftsansvarig på den skola som du har anmält intresse till. Skolan är en del av AcadeMedia-koncernen.

De personuppgifter vi behandlar är namn, e-postadress och telefonnummer för samtliga kontakter med dig samt programval och år för tänkt studiestart för information och marknadsföring. Vissa utskick innehåller spårningspixlar så vi kan se antal öppnade brev.

Uppgifterna delas med anställda inom skoladministration och kommunikation på de skolor du visat intresse för. Syftena är att administrera besök, skicka marknadsföring, andra meddelanden och påminnelser. Vi kan även komma att dela uppgifter till kommunikatörer på bolag inom koncernen för marknadsföring av liknande utbildningar. Vidare lämnar vi information till myndigheter om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

De rättsliga grunderna är samtycke för administration av skolbesök och svar på allmänna frågor samt berättigat intresse för den marknadsföring som inte följer av samtycke. Reklam för liknande utbildningar anser vi motiverade i viss omfattning. Utlämnande till myndigheter följer av rättslig förpliktelse. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningstiden för den sökta utbildningen gått ut. Vid tillbakadraget samtycke gallras uppgifterna omgående.

Till tekniskt stöd anlitas personuppgiftsbiträdena AcadeMedia Support AB, Microsoft Ireland Operations Ltd och Infobip Sweden AB. Uppgifterna kan komma att behandlas i Sverige/EU och i de s.k. tredjeländerna USA, Brasilien, Kina, Indien, Vietnam, Malaysia och Ryssland. Överföring till tredjeländerna sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Du kan när du vill dra tillbaka ditt samtycke, invända mot behandlingen, begära registerutdrag, rättelse eller att vi begränsar behandlingen. För att avregistrera dig från digitala reklam- och kommunikationsutskick, följ instruktionerna i det SMS eller e-post som du har fått från oss. Du kan även kontakta skolan för detta på fliken Kontakt i menyn.

Kontakt

Vårt dataskyddsombud kontaktas på dataskydd@academedia.se. Vid klagomål på personuppgiftsbehandlingen skickas det till tillsynsmyndigheten IMY (www.imy.se).

Öppet hus

Är du intresserad av Sjölins Gymnasium Göteborg? Att besöka vår skola under ett öppet hus är ett perfekt tillfälle att känna av stämningen och prata med elever och lärare från skolan.

Få påminnelser inför Öppet hus:

Vårens öppna hus hos oss på Sjölins Gymnasium i Göteborg har passerat. Men vill du besöka vår skola under hösten 2024 kan du fylla i formuläret redan nu, för att inte missa viktiga datum.

Under Öppet hus får du:

 • Rundvandring på skolan
 • Träffa elever och personal
 • Höra om programmen
 • Lära dig mer om case
 • Svar på dina funderingar

Datum för öppet hus:

 • Inga kategorier
  • kl -

  • kl -

  • kl -

  Kontakta oss

  Besöksadress

  Erik Dahlbergsgatan 1
  411 26 Göteborg

  Postadress

  Parkgatan 9
  411 26 Göteborg