Elever i ett klassrum som räcker upp handen.

Besök från USA

Sedan 2019 har Sjölins Gymnasium haft ett samarbete med en professor från Harvard Business School för att utveckla skolornas casemetodik. Professor Alexandra Sedlovskaya besökte Sjölins skolor i Stockholm under augusti och genomförde case med både elever och lärare från alla Sjölins skolor.

Inspiration från Harvard Business School

Casemetodiken har sina rötter i Harvard Business School. Metodiken kopplar verkligheten till dagsaktuella frågor som kan handla om samhället i litet och stort. Arbetet med case är ämnesöverskridande och berör flera skolämnen samtidigt.

- Ett nytt sätt att lära, säger Nicole, elev på Sjölins Vasastan. 

Dr. Sedlovskaya arbetar med att utbilda caselärare på Harvard Business School. I april 2023 gjordes en resa med representanter från alla Sjölins fem skolor till Boston och Harvard Business School. När professorn kom hit igen i augusti var det första gången hon också höll seminarier med elever.

Case i undervisningen

Under besöket höll Dr. Sedlovskaya en engelska lektion där eleverna hade fall-seminarium. De fick Harvardfallet inför seminariet och hade tid att läsa igenom och skriva ner tankar om fallet. Fallet behandlade ämnen som samhällskunskap, jämlikhet och engelska. Under seminariet dök flera aspekter, åsikter och tankar upp kring hur det skulle lösas.

– Vi fick diskutera vad företag och samhället har för roll och hur man kan acceptera varandra, säger William, elev på Sjölins Vasastan.

– Det är inte bara en text där man själv ger olika perspektiv, utan på ett seminarium får man synvinklar från andra, säger Nicole, elev på Sjölins Vasastan.

 

Flera elever sitter runt ett bord i ett klassrum.

Workshop om case

Dr. Sedlovskaya höll även i en workshop för Sjölins lärare. Hennes workshops syftar till att fördjupa lärarnas kunskaper om hur de bäst lägger upp förarbetet inför ett nytt case och hur de kan bemöta olika typer av elever i klassrummet med casemetodiken. 

Verksamhetschefen Ingrid uttrycker hur betydelsefullt samarbetet med Dr. Sedlovskaya har varit för Sjölins skolor. 

- Vårt långvariga samarbete har betytt mycket för Sjölins. Vi har fått en gedigen utbildning för all personal under flera års tid vilket har gjort att alla har fått en möjlighet att återerövra och känna sig trygga i metodiken, säger Ingrid, verksamhetschef för Sjölins gymnasieskolor.

Personporträtt
Se alla nyheter