×
 

Hoppa till innehållet
Porträttbild av Sjölins lärare Albin

Möt vår lärare Albin

Albin arbetar som lärare på Sjölins och undervisar i historia och religion.

Varför Case?

Casemetodiken ger elever möjlighet att vrida och vända på komplexa problem förankrade i verkligheten. Detta görs ämnesövergripande,
eftersom att världen utanför skolan sällan är uppdelad i olika ämnen.

Min upplevelse är att detta skänker undervisningen ytterligare en dimension av meningsfullhet och erbjuder fler perspektiv till de
frågeställningar som behandlas.

Varför Sjölins?

Undervisningen är naturligt kopplad till samhället där kombinationen av teori och praktik uppmuntrar till samarbete och kritiskt tänkande, vilket ger goda förutsättningar för att ta sig an livet som väntar efter studenten.
Detta innebär att undervisande lärare tenderar att vara lyhörda och flexibla genom att inkludera oförutsägbara händelser i sin undervisning.